Sigorta

Sompo Japan Sigorta Araç Değer Kaybı Başvurusu

Sompo Japan Sigorta Araç Değer Kaybı Başvurusu

Trafik kazası meydana geldiğinde araçların hasar alması durumunda çeşitli sigortalar devreye girmekte ve hasar onarımı gerçekleştirilebilmektedir. Aracın onarılmasına rağmen ilk günkü değerini koruması mümkün olmadığından ve vasıtada bir değer kaybı yaşandığından dolayı araç değer kaybına yönelik talep oluşması kaçınılmaz olur. Mağdur olan tarafın aracında oluşan değer kaybını talep etmesi sigorta şirketine başvuru yapması ile mümkün olurken Sompo Japan Sigorta Araç Değer Kaybı Başvurusu için form doldurulması gerekir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Formu

Örnek: Fiat Egea, BMW X5, Peugeot 5008 gibi

Gün-Ay-Yıl

Başvuru sırasında gerekli koşulları taşıyor olmak oldukça önelidir ve zarar görenden zararının belgelenmesi istenir. Sompo Japan araç değer kaybı için başvuru yapacak kişilerin sigorta şirketinin belirlediği belgelerle müracaat etmesi gerekirken mağdur olan tarafın az kusurlu ya da kusursuz olması istenir.

Bundan dolayı da sigorta şirketine yapılan müracaatların delillerle belgelenmesi zorunludur.

Sompo Japan Değer Kaybı

Sompo Japan Sigorta Araç Değer Kaybı Başvurusu sırasında zarar gören tarafın doldurması gereken forma ek olarak belgelerin sunulması gerekirken bazı koşulların yerine getirilmiş olması önemlidir.

Sompo Sigorta değer kaybı başvurusu yapılırken sigorta şirketi tarafından belirlenen kaidelere uyulması beklenir ve bu kurallar arasında şunlar yer alır:

  • Başvuru sahibinin kusur oranı en fazla %50 olmalıdır. Mağdur olan tarafın kusursuz olması da hak elde edebilmesi açısından önemli bir ölçüttür.
  • Mağdur olanın zararını delillerle birlikte ispat etmesi gerekirken bu belgeler sigorta şirketine ibraz edilmelidir.
  • Araçta aynı bölgede daha önce bir kazaya bağlı olarak hasar meydana gelmemiş olmalıdır.
  • Araç çekme belgeli veya hurda araç vasfında olmamalıdır.

İlginizi Çekebilir: Sigorta Değer Kaybı

Sompo Değer Kaybı

Mağdur olan tarafın gerekli koşulları sağlaması durumunda sigorta şirketine yapılacak başvurular değerlendirilirken 15 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak bilgilendirme yapılır.

Sigorta şirketine yapılan başvuruların olumlu neticelenmesinde başvuru sahibinin belgelerini tam ve eksiksiz olarak sunması önem taşırken belirlenen kurallara uygunluk da aranan şartlar arasında yer alır.

Bundan dolayı araçta meydana gelen hasarın aracın ticari değeri üzerinde yarattığı kazanç kaybının belgelerinin de sunulması önem taşır. Sompo Sigorta Değer Kaybı Başvurusu aracı hasar gören kişi tarafından yapılırken gerekli bilgilerin formda beyan edilmesi gerekir. Başvuru sahibinin isim ve adres bilgilerinin yanı sıra iletişim bilgileri de başvuru formunda yer alır.

Sompo Sigorta değer kaybı ile ilgili gerekli incelemelerin yapılmasının ardından işlemlerin neticelenmesi mümkün olur. İnceleme yapılan süre başvuru tarihini takiben 15 günlük bir zaman dilimidir ve gerekli bilgilendirmeler yazılı veya sözlü olarak yapılmaktadır. Başvuru sahibini vekilen biri temsil edecekse bu durumda vekaletname belgesinin de sunulan evraklar arasında yer alması gerekir.

Sompo Japan Değer Kaybı Başvurusu

Sompo Sigorta değer kaybı başvurusu gerçekleştirileceği zaman mağdur olan kişinin sigorta şirketine müracaatı gereklidir.

Araçlarda trafik kazasına bağlı olarak meydana gelen hasarlar onarılsa dahi aracın ticari değerinde bir düşüş yaşanması kaçınılmaz olur. Bu tür durumlarda zarar gören tarafın sigorta şirketine başvurması gerekirken aracında oluşan değer kaybının giderilmesini talep edebilir.

Sompo Japan Sigorta Değer Kaybı Başvurusu sırasında zarar görene ait başvuru evraklarına gerek duyulur. Kazadan alınan raporlarla başvuru sahibinin kusursuz olan ya da az kusurlu taraf olduğu belgelenmelidir. Sompo Japan Sigorta değer kaybı tespitinde bu husus oldukça önemsenir. Bundan dolayı da talepte bulunan tarafın belgelerini eksiksiz ve tam olarak sunması gerekir. Sigorta şirketi gerekli incelemelerin ardından 15 günlük süre içerisinde başvuruları yanıtlamakta ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik hizmet vermektedir. Sigorta değer kaybı başvurusu sonucunun olumlu olması başvuru sahibinin haklı nedenlere dayanması durumunda mümkündür.

Danışmana Sor
Merhaba,
Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak size danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?