Şartlar

Değer Kaybı Davası Şartları

Değer Kaybı Davası Şartları

İnsanlar her gün motorlu kara araçları ile karayollarında seyahat etmektedirler. Bu durumun bir sonucu olarak ise bazı kazalar yaşanabilmektedir. Yaşanan kazaların bir kısmı küçük ölçekte olsa da diğer bir kısmı ciddi kayıplara yol açmaktadır. Eğer yaşanan kazada maddi hasar söz konusu ise kaza tespit tutanağı düzenlenmesi gerekmektedir. Günümüzde, trafik polisi çağırılmaksızın taraflar aralarında anlaşarak tutanak düzenleyebilmektedir.  Üstelik bu tutanağın tutulmuş olması aracın onarımı ve gerekmesi halinde trafikten çekilmesi sürecinde gereklidir. Bu gibi maddi kayıp yaşanan kazalar sonrasında araçlarda bir takım değer düşüklükleri oluşabilecektir. Araç sahiplerinin yaşadığı değer kayıplarını tazmin edebilmesi için değer kaybı davası açması gerekmektedir. Ancak değer kaybı davası şartları açısından gerekli kıstaslar yerine getirilmiş olmalıdır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Formu

Örnek: Fiat Egea, BMW X5, Peugeot 5008 gibi

Gün-Ay-Yıl

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kazalarda oluşan maddi hasarlar ile ilgili müteselsilen sorumluluk müessesesine yer verilmiştir. Bu nedenle oluşan hasarlardan, kusuru bulunan sürücü ile birlikte kusurlu sürücünün sigortacısı müteselsilen sorumlu olacaktır. Benzer şekilde sigorta şirketinin, araç değer kaybı tutarı yönünden de sorumluluğu doğmaktadır. Öte yandan aynı Kanun’ un 85. Maddesinde müteselsil sorumluluk kapsamına alınan başka taraflar da bulunmaktadır. Buna göre, motorlu aracı işleten ve aracın bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi de müteselsil sorumlular olarak sayılmıştır. Bu çerçevede değer kaybı davası açacak kişi davayı sorunluluğu bulunanlardan herhangi birine yöneltebilecektir. Değer kaybı davası sigorta şirketine karşı açılacaksa görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olacaktır.

İlginizi Çekebilir: Değer Kaybı Başvuru Süresi

Araç Değer Kaybı Davası Şartları

Trafik kazaları sonrasında yaşanan değer kayıplarının tazmini amacıyla açılacak davalarda bir takım şartların sağlanması gerekmektedir. Peki değer kaybı davası şartları konusunda bilinmesi gerekenler nelerdir? Öncelikle araçta yaşanan hasarlı kısmın daha evvel değişim ve onarım görmemiş olması gerekmektedir. Bu koşul sık sık kafaları karıştırmaktadır. Yani davaya konu kazalı bölgenin ilk kez hasar almış olması gerekmektedir. Daha sonra zamanaşımı süresi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İki yıllık sürenin geçirilmemiş olduğundan emin olunmalıdır. Bu süre hem sigorta şirketine yapılacak başvurular hem de dava açmak için geçerli olmaktadır. Son olarak değer kaybı başvurusunda bulunmak ya da dava açmak için kusur durumu değerlendirilmelidir. Yüzde yüz kusurlu bulunmaması halinde gerekli başvurular yapılabilecektir. Aksi halde yapılan başvurular reddedilebilecektir. Değer kaybı konusunda açılan davaların ortalama olarak 9-24 aylık bir süre içerisinde sonuçlandığı gözlemlenmektedir. Son olarak aracın kaza tarihindeki piyasa değerinin % 25’ lik kısmını aşan tutarlar teminat dışındadır.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır ?

Kaza sonrası araçlarda oluşan değer kayıplarına ilişkin talepler kasko şirketlerince karşılanmamaktadır. Bu nedenle araç değer kaybı davaları kazada kusurlu olan kişiye açılmaktadır. Bununla birlikte aracın ruhsat sahibi ve kusurlu tarafın trafik sigortası şirketine karşı da açılabilmektedir. Söz konusu dava Borçlar Kanunu’ nun 122. Maddesi çerçevesinde açılabilmektedir. Bu nedenle davalı taraf kazada kusuru bulunmadığını ispat etmek zorundadır. Eğer bu madde kapsamında kusursuzluğunu ispat edemez ise zararı ödemekle yükümlüdür.  Dava sürecinde, araçta oluşan hasar miktarının yanı sıra başka kalemler de talep edilebilmektedir. Aracın onarımı için katlanılan zarar ve araçta oluşan değer kaybı tutarları da talep konusu olabilmektedir.

Değer kaybına ilişkin dava açılırken dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu dilekçede mutlaka konu ve talebe ilişkin bilgilere yer verilmelidir. Öte yandan dilekçe ekinde bazı evraklara yer verilmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı ve ekspertiz raporu, sigorta poliçesi, hasara ait fotoğraflar, servis raporu ve faturası eklenecek belgeler olarak sayılabilecektir. İlgili belgelerin temini ve muhafazası davanın sıhhati açısından önem taşımaktadır. O halde değer kaybı davası şartları sağlandığında başvurular ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

Danışmana Sor
Merhaba,
Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak size danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?