Başvuru

Değer Kaybı Başvurusu

Değer Kaybı Başvurusu

Maddi açıdan kayıplarla sonuçlanan trafik kazaları sonrasında araç sahipleri, değer kaybı başvurusu konusunda tereddütler yaşamaktadır. Özellikle kazaya karışan taraflar arasında bir takım anlaşmazlıklar baş gösterebilmektedir. Bu nedenle kaza sırasında ve sonrasındaki süreçte sakin kalarak doğru adımları atmak büyük önem taşımaktadır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Formu

Örnek: Fiat Egea, BMW X5, Peugeot 5008 gibi

Gün-Ay-Yıl

Üstelik dahil olunan kazada kusuru bulunmayan araç sahiplerinin zararların tazmini noktasında daha dikkatli olması gerekmektedir. Aracın değer kaybının boyutu hakkında farklı kriterlere bağlı olarak hesaplamalar yapılabilmektedir. Kısaca aktarmak gerekirse bir araçtaki değer kaybı, kaza sonrası durumda piyasada fiyatında yaşanan negatif değişimdir.

Elbette bu fiyat değişimi aracın kazaya karışmış ve bu kaza sonucu orijinalliğini yitirmiş olmasına bağlıdır. Çünkü kaza sonrası araç görünüm olarak kusursuz duruma getirilse dahi onarımlar kayıtlara kusur olarak yansıyacaktır.

Karşılaşılan trafik kazalarında değer kaybından bahsedebilmek için öncelikle iki tarafı olan bir kazadan bahsetmek gerekmektedir. Çünkü tek taraflı yaşanan hasarlarda değer kaybı başvurusunu yöneltebilecek kusurlu bir taraf bulunmayacaktır. Öte yandan değer kaybı başvurusu yapılabilmesi için kazada kusurlu olmayan taraf olunması gerekmektedir.Kazada yüzde yüz kusurlu olmayan taraf, meydana gelen maddi hasarın tespit edilmesi için başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte araçta oluşan değer kayıpları açısından da başvuru hakkı bulunmaktadır. Değer kaybı taleplerinin iletileceği taraf, kazaya kusuruyla sebebiyet veren taraf olacaktır.

Kaza nedeniyle oluşacak zararlar kusurlu tarafın trafik sigortasını düzenleyen sigorta şirketinden talep edilecektir. Değer kaybına ilişkin talepler mutlaka yazılı olarak iletilmelidir. Başvuru sırasında derlenen bilgi ve belgelerin örneklerini muhafaza etmek ayrıca önem taşımaktadır.

Özetle, kazada kusuru olmamasına karşın aracı değer kaybeden taraf, kazaya sebebiyet veren kusurlu araca ilişkin zorunlu mali mesuliyet sigortasını düzenlemiş bulunan sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunacaktır.

İlginizi Çekebilir: Kasko Değer Kaybı Başvurusu

Araç Değer Kaybı Başvurusu

Kazaların artması ve sıkılıkla uzlaşı sağlanamaması nedeniyle değer kaybı konusu dava sebebi olabilmektedir. Örnek olarak, Yargıtay’da verilmiş bir kararda değer kaybı tutarlarının gerçek zarar kalemleri arasında sayılacağı belirtilmiştir. Aracın değer kaybına ilişkin tespitler, bilirkişi sigorta eksperleri tarafından yapılmaktadır. İlgili durum, Sigortacılık Genel Müdürlüğü sektör duyurusu ile netleştirilmiştir.

Sigorta eksperleri değer kaybı başvurusu sonrasında birden fazla kriteri dikkate alarak değerlendirme yapmaktadır. Değer kaybı açısından doğru sonuca ulaşmak için kullanılan bazı kriterler şu şekildedir. Aracın ikinci eldeki piyasa değeri, hasarsızlık durumu, aracın kilometresi, üretim yılı dikkate alınan kıstaslardır.

Sayılan kriterlerin yanında hasar gören parçanın araçtaki değeri de dikkate alınmaktadır. Bu nedenle tüm değişkenler dikkate alınarak net bir değer kaybı ortaya çıkarılmaktadır.

Değer kaybında trafik sigortası şirketleri, kazada kusurlu olmayan veya kusuru az olanların taleplerini karşılamaktadır. Kusurlu kişilerin değer kayıpları trafik sigortası sorumluluğu kapsamında yer almamaktadır. Ancak kusurlu tarafın değer kaybını da içeren bir kasko poliçesi var ise talep gündeme gelebilecektir.

Bu nedenle kasko poliçelerinin değer kaybı teminatları içerip içermediği kontrol edilmelidir. Hem Karayolları Trafik Kanunu hem de Yargıtay kararında sigorta şirketlerinin sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle sigorta şirketleri kusursuz olan aracın başvurusunu karşılamak zorundadır.

Bu zorunluluk sigorta poliçelerindeki limitler dahilinde karşılanacaktır. Fakat gerekli şartların sağlanmasına rağmen talep reddedilebilmektedir. Ya da kanuni süre içerisinde herhangi bir cevap verilmeyebilmektedir. Bu durumda izlenecek hukuki yollar bulunmaktadır.

Hasar Değer Kaybı Başvurusu

Değer kaybın ilişkin talebi reddedilen kusursuz araç sürücüsü Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunabilecektir. Başvurunun sigorta şirketince kısmen veya tamamen reddedilmesi durumunda Tahkim’ e gidilebilecektir.

Aynı zamanda başvuruya cevap alınamadığı durumda da Tahkim başvurusu kullanılabilecektir. Başvuru formları doldurularak gerekli belgeler bu forma ek yapılacaktır. Bu komisyona şahsen veya posta vasıtasıyla başvuruda bulunabilmek mümkündür.

Diğer taraftan değer kaybı başvurusu olumsuz sonuçlanan kişi dava yoluna da gidebilecektir. Son olarak değer kaybı başvurularında iki yıllık zamanaşımı süresinin söz konusu olduğu unutulmamalıdır. Değer kaybı başvuru konusunda kazanın meydana geldiği tarihten itibaren derhal harekete geçilmelidir.

Danışmana Sor
Merhaba,
Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak size danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?