Başvuru

Kasko

Kasko

Kasko Değer Kaybı

Kasko hakkında yasal bir zorunluluk bulunmasa da trafik sigortasına karşılık çok daha geniş...

Şartlar

Araç Değer Kaybı

Trafik kazalarının oluştuğu bazı durumlarda kazaya karışan taraflardan biri araçta oluşan hasara bağlı olarak Araç Değer Kaybı talebinde bulunabilir. Bu talep araçta oluşan hasarın yol açacağı ve vasıtanın değerinin düşmesine istinaden yapılan bir başvurudur. Araç değer kaybı ile ilgili olarak yapılan başvurular olumsuz neticelendiğinde kişilerin dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda açılacak dava sigorta şirketine ya da şahıslara olabilmektedir. Trafik kazasına karışan taraflardan az kusurlu olan sigorta şirketine başvuruda bulunarak aracında oluşan hasara bağlı olarak değer kaybına yönelik talepte bulunabilmektedir. Sigorta şirketinin kısmen ya da tamamen bu başvuruyu reddetmesi durumunda ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak gerekir. Komisyonun da yetersiz cevap verdiği durumlarda izlenmesi gereken yol sigorta şirketine, kusurlu olan tarafa ya da araç işletenine dava açmaktır. Bu tür bir problemle karşılaşan kişinin dava açabilmesi için gerekli olan şartları karşılaması lazım gelir. Bu şartlar şunlardır:

 • Zarar gören taraf P kusurlu olmalıdır ya da kusurlu taraf 0 kusurlu bulunmalıdır.
 • Zarara uğrayan kişinin zararını deliller sunmak sureti ile belgelemesi gerekmektedir.
 • Kaza olduktan sonra 2 yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir. İki yıl aşıldığında hak kaybı yaşamak kaçınılmaz olur.
 • Araçta aynı bölgede daha önce hasar meydana gelmemiş olmalıdır.
 • Çekme belgeli araçlarda ya da hurda belgesine sahip olan vasıtalarda tazminat almak mümkün değildir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nereye Yapılır ?

Araç Değer Kaybı için başvuru yapılacağı zaman öncelikle sigorta şirketine müracaat edilir. Sigorta şirketine yapılan başvuruların 15 gün içerisinde yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması gerekmektedir. Sigorta şirketi başvuruyu onaylayabilir ya da kısmen veya tamamen reddedebilir. Bu durumda mağdur olan kişinin yapması gereken işlem Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmak olmalıdır. Komisyon da olumlu bir cevap vermediği takdirde dava açmak zorunlu hale gelebilmektedir. Dava açmak için gerekli olan koşullardan biri de zarar gören tarafın daha az kusurlu olması ya da kusur oranının P’yi geçmemesidir. Bu tür davalarda 2 yıllık süre de önemli olur ve kazadan itibaren bu süre aşılmadan başvuru yapılması gerekir. Dava açmak için yetkili mahkemeye dilekçe vermek gerekli olurken sigorta şirketine, araç işletenine ya da kusurlu tarafa dava açılabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Davası Hangi Mahkemeye Açılır ?

Araç Değer Kaybı için dava açacak olan ve zarar gören taraf Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmak sureti ile başvuru yapabilmektedir. Bunun için bir dava dilekçesi hazırlaması ve yetkili mahkemeye sunması gerekmektedir. Dava sigorta şirketine açılacaksa dilekçenin verileceği mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olurken kişilere açılacak davalarda başvuru adresi Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Zarara uğrayan taraf sigorta şirketinden ve Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan olumlu bir yanıt almadığı durumlarda yetkili mahkemeye dilekçe vererek aracında oluşan hasarın yol açacağı araç değer kaybını talep edebilmektedir.

Araç Değer Kaybı Dilekçe Örneği

Araç Değer Kaybı konusundamağdur olan taraf dava açmaya karar verdiğinde yetkili mahkemeye dilekçe vermek sureti ile dava açma hakkına sahiptir. Dava dilekçesinde yer alması gereken bilgiler ise şunlardır:

 • Dilekçede dava açan kişinin ad soyad bilgisi yer alır

 • Dilekçede yer alan bilgiler arasında dava açacak kişinin adres bilgilerine yer verilirken varsa kanuni temsilciler de belirtilir.
 • Dava açan tarafın adres bilgilerine de dava dilekçesinde yer verilmelidir.
 • Davanın konusu ve mağdur olan tarafın talepleri dilekçede yer alır.
 • Dilekçeye ek olarak bazı belgeler ilave edilir.

Dava dilekçesine ek olarak hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

 • Kazaya ait rapor
 • Ekspertiz raporunun yer aldığı belge
 • Aracın sigorta poliçeleri
 • Araca ait servis raporları
 • Aracın hasarına yönelik olarak çekilen fotoğraflar

Araç Değer Kaybı Tazminat Hesaplama

Araç Değer Kaybı yaşayan tarafın mahkemeye başvurması durumunda mahkeme tarafından talep edilecek bilgilerden biri de araç değer kaybına yönelik olarak bilirkişi raporudur. Bilirkişi mahkemenin tayin edeceği ve uzmanlardan oluşan yetkililerdir. Bilirkişi tarafından yapılacak incelemede aracın hasarına bağlı olarak hesaplama yapılır. Bu hesaplama sırasında bazı unsurlar dikkate alınır. Araçla ilgili olarak göz önünde bulundurulacak unsurlar şunlardır:

 • Araca ait üretim yılı
 • Aracın hasarına ilişkin geçmişe dönük inceleme
 • Aracın kilometresi
 • Aracın marka ve modeli
 • Aracın hangi tarihte trafiğe çıktığı
 • Aracın ticari değeri

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı Süresi

Araç Değer Kaybı yaşandığında sigorta şirketinden ve Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan istenilen cevap alınamadığı durumlarda açılan davalarda yasal bir süre vardır ve bu süreye uyulmadığı takdirde hak kaybı yaşanması kaçınılmaz olur. Zamanaşımı süresine takılmamak için kazanın ardından 2 yıllık süre içerisinde dava açılması kanunen gerekli olan bir durumdur ve aksi takdirde zamanaşımından dolayı dava açma hakkı kaybedilir.

Aracın piyasa değerindeki düşüşe bağlı olarak açılacak bu davalarda mağdur olan tarafın yasal süreç hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Dava açan taraf haklılığını ispat ettiği takdirde tazminat almaya hak kazanır. Araçta oluşacak hasarın aracın değerinde bir düşüş yaşatması durumunda sigorta şirketine ya da aracın işletenine veya kusurlu olan tarafa açılan tazminat davalarında mağdur olduğu düşünülen kişinin kazadaki kusur oranı oldukça önemlidir. Kusur oranına bağlı olarak sigorta şirketi zararı tazmin edebilmektedir. Bazı durumlarda sigorta şirketleri olumlu yanıt vermedikleri takdirde de Sigorta Tahkim Komisyonu devreye girmektedir. Sigorta şirketinin başvurulara 15 günlük süre içerisinde yazılı veya sözlü olarak cevap vermesi gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu

Araç Değer Kaybı oluştuğuna dair bir mağduriyet oluşması durumunda zarara uğrayan taraf zararının tazmin edilmesini isteyebilmektedir. Bu durumda bir başvuru formu doldurulması ve sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekir. Mağdur olan tarafın hazırlayacağı başvuru formunda ruhsat sahibine ait bilgilere yer verilirken zarar gören bir vekil tarafından temsil edilecekse vekaletname ibrazı da zorunludur. Formda yer alması gerekenler arasında mağdurun kimlik ve adres bilgilerinin yanı sıra poliçe numarası da bulunur.

Araç Değer Kaybı Yargıtay Kararları

Araç Değer Kaybı ile ilgili olarak Yargıtaykararlarına bakıldığında zarara uğrayan tarafın haklılığını ispat etmesi durumunda zararının tazmin edildiği görülmektedir. Araç değer kaybını ilgilendiren davalarda sorumlu görülen birçok kişi olduğu anlaşılmaktadır. Kazaya karışan araçlardan kusurlu olan araç sahibi öncelikli olarak sorumlu tutulur. Sigorta şirketi ve araç işleteni de bu tür davalarda sorumlu kabul edilen taraflar arasında yer alır. Zarar gören gerekli koşulları taşıdığı takdirde ve bunları ispat ettiğinde hakkını tazmin edebilmektedir. Mahkemeye başvurmadan önce izlenebilecek yol sigorta şirketine form doldurmak sureti ile başvurmak olurken buradan istenilen cevap alınamadığı takdirde Sigorta Tahkim Komisyonu ile problemi çözümlemeye çalışılır. Alternatif uyuşmazlık çözümü için görev yapan bu kurumdan da olumlu cevap alınamadığında en son başvuru yapılacak merci mahkemeler olmaktadır. Mağdur olan taraf araçta oluşan hasarın miktarını kesin olarak bilemediğinde ya da ortaya çıkan zararın kesin olarak tespit edilmesi mümkün olmadığında zarar gören belirsiz alacak davası açma hakkına da sahip olmaktadır. Belirsiz alacak davası hasarın tespit edilebildiği durumlarda açılamayan bir dava türüdür. Kazaya karışan araçlardan az kusurlu olan ya da P kusurlu olan tarafın aracında oluşacak hasarın aracın ticari değerini düşürmesi durumunda araç değer kaybına yönelik olarak dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açan tarafın bunu belgelemesi ve gerekli koşulları da taşıması gerekmektedir.

Danışmana Sor
Merhaba,
Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak size danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?